Product was successfully added to your shopping cart.
2023. augusztus 31-én véglegesen bezártunk (a webáruház és az üzlet is)
+36 20 424 7058KAPCSOLAT
0item(s)

Az Ön bevásárlókosara üres.

Pazar Cuccok - Vásárlói tájékoztató és általános szerződési feltételek

A Pazar Cuccok Internetes bolt (a továbbiakban Bolt) látogatásának, használatának és abban való vásárlás feltétele jelen tájékoztató és szabályzat maradéktalan és feltétel nélküli elfogadása.

A Bolt üzemeltetője az iStream.hu Kft. (Cg. 02-09-072551, adószám: 14319435-2-02, székhely: 7623 Pécs, Rét u. 35. - a továbbiakban Üzemeltető).

A Bolt ügyfélszolgáltának elérhetőségei:

A Bolt látogatóira és váráslóira (a továbbiakban “Vásárló”) vonatkozó szabályok

 1. A Boltban történő vásárlás - ide értve a tájékozódást, kérdés feltételt, kommunikációt, fizetést, illetve a vásárló által árukkal kapcsolatos nyilatkozatok adását is - a Bolt felhasználói felületén keresztül történik (a továbbiakban Felület). A jelen szabályzatban nem rendezett kérdéseket elsősorban a Felületen megjelenő utasítások illetve lehetőségek szerint kell megítélni.
 2. Kizárólag Vásárló felelős az általa bármilyen formában Üzemeltető rendelkezésére bocsájtott szállítási, számlázási vagy más, vásárláshoz illetve Bolt működéséhez kötődő információk, adatok hibás voltából eredő károkért (például késedelmes vagy lehetetlen kiszállítás).
 3. Üzemeltető nem felel azon károkért, melyek bármilyen mértékben is visszavezethetőek Vásárló saját adatainak védelmét szolgáló intézkedések nem elvárható felelősséggel történő használatára (például de nem kizárólag gyenge jelszó használata, kijelentkezés elmaradása).
 4. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Az Boltban forgalmazott termék esetleges jogszabály által kötelezően előírt használati utasítását az áru csomagolása tartalmazza vagy az a Boltból letölthető.
 5. A Boltban feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFÁ-t. A Boltban megvásárolható termékek illetve szolgáltatások ára a vásárlás pillanatában a Bolt felületén megjelenő összeg. Üzeneltető jogosult külön értesítés nélkül az árak tetszőleges módosítására. Szolgáltató ajánlati kötöttsége az ár változásáig, legfeljebb azonban 20 napig áll fenn. A megrendelés leadása és az Üzemeltető részéről történő kiszállítás illetve teljesítés közben bekövetkező - Boltban megjelenő - árcsökkenés nem vehető figyelembe a fizetendő ár tekintetében.
 6. A bármilyen - informatikai, adminsztrációs vagy egyéb - okból hibásan megjelenő vagy hibás ill. felismerhetően túlságosan alacsony ár (áron aluli összeg) a Boltban kezdeményezett vásárlás során nem vehető figyelembe. Ilyen esetben Üzemeltető jogosult a rendelést bármilyen következmény nélkül törölni, a teljesítést visszautasítani illetve a szerződéstől elállni, tekintet nélkül a vásárlási folyamat állására. Üzemeltető egyúttal jogosult a terméknek megfelelő áron történő eladás felajánlására.
 7. Üzemeltető kizárólag elektronikus számlát állít ki.
 8. Üzemeltető regisztrált és regisztráció nélkül rendelő Vásárlókat is kiszolgál. Üzemeltető jogosult a Boltban megadott szállítási, rendelési és számlázási adatokat ellenőrizni, azok pontostását kérni illetve az adatok ellenőrzéséig, pontosításáig a szállítást felfüggeszteni.
 9. A megrendelés során választható kiszállítási illetve átvételi lehetőségek és ezek ára a Bolt Felületén jelennek meg.
 10. Eltérő kikötés hiányában a termék Vásárlóhoz való eljuttatásának költsége (például kiszállítás, házhozszállítás, a továbbiakban “szállítási díj”) Vásárlót terheli. Termék átvétele nem előzheti meg a teljes vételár és szállítási díj hiánytalan megfizetését.
 11. Személyes átvételi pontok tekintetében a mindenkor aktuális nyitvatartási időben, az átvételi pontra történő kiszállítást követően van lehetőség az átvételre. Futárszolgálat útján történő kiszállításra az adott - Üzemeltetőtől független - szolgáltató szabályzata érvényes. Eltérő kikötés hiányában a kézbesítés munkaidőben történik és egyszer kísérlik meg.
 12. A rendelési mennyiséghez kötött kedvezményes kiszállítási lehetőségek tekintetében az egymás után leadott rendeléseket Üzemeltető nem köteles összevonni illetve figyelembe venni (Vásárló az ügyfélszolgálaton keresztül javasolhatja ezt). Speciális súlyú vagy méretű, illetve jellegük folytán speciális csomagolást vagy szállítást igénylő tárgyak kiszállítása esetén Üzemeltető jogosult egyedi szállítási árat meghatározni, melyet kiszállítás előtt közöl Vásárlóval aki ennek ismeretében dönthet a rendelés lemondása mellett.
 13. Vásárló a termék átvételekor köteles az átadott terméket illetve termékeket teljeskörűen - mennyiségi és minőségi szempontból - ellenőrizni. Hiánytalan teljesítés esetén köteles az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően Üzemeltető reklamációt nem köteles elfogadni.
 14. Vásárló - az átvételi pontokon történő bolti adásvétel esetét kivéve - a termék átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől (ld. 17/1999. Korm. r.). A termék visszaküldéséből fakadó minden költség Vásárlót terheli, egyéb költséget nem visel. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatni, az átvett összes kiegészítővel, dokumentációval együtt. Üzemeltető kizárólag hibátlan, eredeti állapotú, hiánytalan kiegészítőkkel visszaküldött terméket köteles a teljes vételárat visszatéríteni, ellenkező esetben követelheti kárának megtérítését. Üzemeltető csak futárszolgálat útján megküldött termékeket tud visszafogadni, normál postai csomag fogadása nem lehetséges.
 15. A jótállásra és a szavatosságra az 1959. évi IV. törvényben (Ptk.) foglalt vásárláskor hatályos rendelkezései az irányadók.
 16. Üzemeltető kizár minden felelősséget a Bolt felületének használatával vagy annak eléréséhez használt berendezések, hálózatok, szolgáltatások által Vásárlónak okozott károk tekintetében.
 17. A vételár megfizetését megelőzően Üzemeltető fenntartja a jogot a beérkező rendelések teljesítésének indoklás nélküli elutasítására (törlésére).
 18. Vevő korlátlan felelősséget vállal Üzemeltető irányába a Vevő által közvetlenül vagy közvetve Üzemeltetőnek okozott minden kár tekintetében, ide értve de nem kizárólag a Bolt rosszhiszemű vagy rendeltetésellenes használatából eredő károkat, az Üzemeltetőt terhelő, harmadik személyek követeléséből eredő vagy hatóság, bíróság döntéséből fakadó károkat, melyek Vevő közvetlen vagy közvetett jogellenes magatartására vezethetőek vissza.
 19. Online/bankkártyás fizetés
  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013
  Barion Payment Zrt
  1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
  adószám:25353192-2-43
  cégjeszékszám :01 10 048552
  https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

ÁSZF utolsó módosítása: 2020.11.18.